930160611 [email protected]

Perit informàtic a Girona i Barcelona

Si necessites un perit professional i amb experiència, aquesta és la teva web.

Els serveis més demandats on:

Peritatges per temes de laboral:

   • Conèixer si els treballadors realitzen les seves tasca.
   • O per contra passen les hores navegant per internet.
   • Reservant les seves vacances o connectats a xarxes socials.
   • Prevenció de robatori d’informació sensible per part d’empleats.
   • Peritatges de protecció de dades
   • Recuperació de dades esborrats, còpies de seguretat, encriptació de xarxes.
   • Peritatges d’incompliment de la LOPD.
   • Els serveis de peritatge en informàtica es realitzen a Girona i Barcelona.
Pèrit informàtic

A Girona i Barcelona

perito-perit-informatic-tasador-contratar-pericial-informe-informatico
Els informes pericials
El pèrit informàtic ha d’estar habilitat per realitzar les tasques que s’encomanen. Ha de tenir la titulació adequada perquè ex jutge de validesa als seus informes pericials. Això ho dictamina l’article 340 de la Llei d’Enjuiciament Civil la qual estableix que el pèrit haurà d’estar en possessió de la titulació oficial relacionada amb la matèria del dictamen. El pèrit ha de també estar col·legiat, hi ha multitud de col·legis de perits informàtics i pot pertànyer al que més li convingui, però ha de pertànyer a un d’ells per estar dins de les llistes oficials que es presenten als jutjats cada any. Com que és un perit col·legiat disposa d’un nombre que l’acredita com a tal. El client pot seleccionar el perit per proporcionar l’informe pericial de part seva. L’informe haurà de ser redactat en llenguatge fàcil de comprendre per qualsevol persona que no sigui especialista en el tema, dins de la mesura del possible. En conclusió, els informes pericials solen usar-se per ajudar a persones o empreses que necessitin el suport d’un expert, perit informàtic titulat i col·legiat, per resoldre litigis en un jutjat.  
Serveis laborals de prevenció
Auditories informàtiques per detectar possibles problemes. Cal tenir en compte dos factors a l’hora del control dels empleats. D’una banda: la intimitat personal (article 10 de la C.E.) i dret de l’empresari per disposar de controls que li permetin verificar que els empleats compleixen les seves tasques. A causa de que la tecnologia ha avançat més ràpid que les noves lleis, no hi ha un marc clar definit en aquest punt. Per això de cares a l’empresari cal deixar-ho clar i per escrit .El ús dels ordinadors, tauletes i mòbils són d’ús exclusiu per a l’ús a la feina i poden ser auditats. Aquesta és la via per per prevenir problemes en el futur. Atès que, un cop comença el conflicte, és molt difícil que el signi. Recordo un cas d’un client que es dedicava a col·leccionar segells. Es passava la major part del temps en subhastes d’Internet buscant nous segells. Va ser complicat perquè quan es va detectar el problema ja era tard. El treballador tenia una addicció i va ser complicat resoldre-ho.   Per això. Sempre és millor prevenir i realitzar les tasques de prevenció per un perit informàtic. És millor que aquestes tasques la realitzi una persona externa a l’empresa, per raons òbvies
Cumplimiento con la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)

Para cumplir con la nueva Ley de Protección de Datos y que tus datos estén a salvo, debes leer y aceptar mis condiciones legales.

 • Responsable: Tu nombre y apellidos
 • Finalidad de los datos: Responderte al mensaje que me envíes a través del formulario.
 • Legitimación: Tu consentimiento de que quieres comunicarte conmigo
 • Almacenamiento de los datos: Base de datos alojada en tu proveedor de hosting
 • Derechos: En cualquier momento puedes limitar, recuperar y borrar tu información.